Sneberg - Hjem Kjernevirksomheten er produksjon av høytrykksvaskeapperater for undervannsvasking av maritim begroing og automatisering av vaskeprossesen. http://www.sneberg.no/ 2018-04-22T04:42:15+02:00 Joomla! - Open Source Content Management Sneberg Innovative AS 2012-03-21T14:40:55+01:00 2012-03-21T14:40:55+01:00 http://www.sneberg.no/2-uncategorised/1-autoclean-notvaskesystem <div class="feed-description"><p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;<span style="font-size: 14pt;"><strong>Intoduksjon</strong></span> </p> <p><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;</span> </p> <p><span style="font-size: 12pt;">Autoclean notvasker er utviklet og produsert av Sneberg Innovative AS. Sneberg Innovative startet utviklingen av Autoclean notvasker i 1999 og presenterte i 2001 den første notvasker i verden med flere dyseskiver satt i system, designet for industrialisering. Ordinær produksjon/salg startet i 2002.</span> </p> <p><span style="font-size: 12pt;">Vår kjernevirksomhet er produksjon av høytrykksvaskeapparater for undervannsvasking av maritim begroing og automatisering av vaskeprosessen. Bedriften produserer også høytrykksaggregater.</span> </p> <p style="margin-left: 35.4pt;"><span style="font-size: 12pt;"></span>&nbsp;</p> <p style="margin-left: 35.4pt;"><span style="font-size: 12pt;">Målsettinger var å videreutvikle notvaskeroppfinnelsen til John P. Andorsen i Trondheim, Norway, og hans ideer og eksperimenter/modeller med sammenkobling av vaskeskiver for å oppnå større vaskebredde, til en effektiv notvasker som skulle være lett å bruke og enkel å vedlikeholde. Autoclean Notvasker var den første industrialiserte vasker i verden med snortrekk istedenfor stangopererte enskiversvaskere. Sneberg Innovative AS bruker hvert år betydelige midler på innovasjon innen fagområdet høytrykk, og betegnes som en innovativ bedrift. Dagens versjon av Autoclean notvasker har utviklet seg med testinger internt og på oppdrettsanlegg- samt utprøving over tid hos våre kunder/ brukere.</span> </p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: 12pt;"></span>&nbsp;<span style="font-size: 18pt;"><strong>Best i test !</strong></span> </p> <p><span style="font-size: 12pt;">Autoclean notvasker fremstår i dag som driftssikker, bruker og vedlikeholdsvennlig. </span><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;">Denne versjonen har gjennomgått en sammenligningstest i Skottland, med notvaskere fra flere aktuelle leverandører/ produsenter med følgende resultat i forhold til konkurrenter:</span></span> </p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: 12pt;">1.&nbsp;&nbsp; Autoclean Notvasker ligger best inntil notveggen med høgest vaskefart.</span> </p> <p><span style="font-size: 12pt;">2.&nbsp;&nbsp; Vasker bedre som&nbsp;konkurrerende vaskere med samme vasketrykk.</span> </p> <p><span style="font-size: 12pt;">3.&nbsp;&nbsp; Vasker godt også på strømutsatte anlegg. Klargort for mottrykksdyser hvis behov.</span> </p> <p><span style="font-size: 12pt;">4.&nbsp;&nbsp; Den nye opplagring&nbsp;(svivel) har lengre brukstid grunnet avbalanserte dyseskiver, (vibrasjonsfri).</span> </p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;<img style="margin: 5px; width: 948px; height: 279px;" src="images/DSC_0850.jpg" alt="DSC 0850" width="948" height="289" /> </p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;<img style="margin: 5px; width: 945px; height: 583px;" src="images/DSC_0854.jpg" alt="DSC 0854" width="945" height="571" /> </p> </div> <div class="feed-description"><p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;<span style="font-size: 14pt;"><strong>Intoduksjon</strong></span> </p> <p><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;</span> </p> <p><span style="font-size: 12pt;">Autoclean notvasker er utviklet og produsert av Sneberg Innovative AS. Sneberg Innovative startet utviklingen av Autoclean notvasker i 1999 og presenterte i 2001 den første notvasker i verden med flere dyseskiver satt i system, designet for industrialisering. Ordinær produksjon/salg startet i 2002.</span> </p> <p><span style="font-size: 12pt;">Vår kjernevirksomhet er produksjon av høytrykksvaskeapparater for undervannsvasking av maritim begroing og automatisering av vaskeprosessen. Bedriften produserer også høytrykksaggregater.</span> </p> <p style="margin-left: 35.4pt;"><span style="font-size: 12pt;"></span>&nbsp;</p> <p style="margin-left: 35.4pt;"><span style="font-size: 12pt;">Målsettinger var å videreutvikle notvaskeroppfinnelsen til John P. Andorsen i Trondheim, Norway, og hans ideer og eksperimenter/modeller med sammenkobling av vaskeskiver for å oppnå større vaskebredde, til en effektiv notvasker som skulle være lett å bruke og enkel å vedlikeholde. Autoclean Notvasker var den første industrialiserte vasker i verden med snortrekk istedenfor stangopererte enskiversvaskere. Sneberg Innovative AS bruker hvert år betydelige midler på innovasjon innen fagområdet høytrykk, og betegnes som en innovativ bedrift. Dagens versjon av Autoclean notvasker har utviklet seg med testinger internt og på oppdrettsanlegg- samt utprøving over tid hos våre kunder/ brukere.</span> </p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: 12pt;"></span>&nbsp;<span style="font-size: 18pt;"><strong>Best i test !</strong></span> </p> <p><span style="font-size: 12pt;">Autoclean notvasker fremstår i dag som driftssikker, bruker og vedlikeholdsvennlig. </span><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;">Denne versjonen har gjennomgått en sammenligningstest i Skottland, med notvaskere fra flere aktuelle leverandører/ produsenter med følgende resultat i forhold til konkurrenter:</span></span> </p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: 12pt;">1.&nbsp;&nbsp; Autoclean Notvasker ligger best inntil notveggen med høgest vaskefart.</span> </p> <p><span style="font-size: 12pt;">2.&nbsp;&nbsp; Vasker bedre som&nbsp;konkurrerende vaskere med samme vasketrykk.</span> </p> <p><span style="font-size: 12pt;">3.&nbsp;&nbsp; Vasker godt også på strømutsatte anlegg. Klargort for mottrykksdyser hvis behov.</span> </p> <p><span style="font-size: 12pt;">4.&nbsp;&nbsp; Den nye opplagring&nbsp;(svivel) har lengre brukstid grunnet avbalanserte dyseskiver, (vibrasjonsfri).</span> </p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;<img style="margin: 5px; width: 948px; height: 279px;" src="images/DSC_0850.jpg" alt="DSC 0850" width="948" height="289" /> </p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;<img style="margin: 5px; width: 945px; height: 583px;" src="images/DSC_0854.jpg" alt="DSC 0854" width="945" height="571" /> </p> </div> NYHET FOR 2014 MODELLER. 2012-03-22T15:39:03+01:00 2012-03-22T15:39:03+01:00 http://www.sneberg.no/notvaskere/11-notvasker-snebergskiva-nyhet Ivar Johansen ivar@norisp.no <div class="feed-description"><p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 14pt;">NY TYPE SJØVANNSBESTANDIG VEDLIKEHOLDSFRI OPPLAGRING FOR DYSESKIVER. FLUSCHING MED</span></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 14pt;">&nbsp; FERSKVANN IKKE PÅKREVET.</span></span></p> <p>&nbsp;<span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 14pt;">&nbsp; </span></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 14pt;">&nbsp; AVBALANSERTE DYSESKIVER GIR LENGERE LEVETID PÅ LAGRET/SVIVEL (2ÅR), <span style="text-decoration: underline;">1 ÅR GARANTI PÅ LAGER</span></span></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 14pt;"><span style="text-decoration: underline;"></span></span></span>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 14pt;"><span style="text-decoration: underline;"></span>&nbsp; SIKRET MOT DRIFTAVBRUDD MED HELSVEISET RØRFORGRENINGER PÅ ALLE VÅRE MODELLER.</span></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 14pt;"></span></span>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 14pt;">&nbsp; INGEN SLANGER ELLER SKRUKUPLINGER</span></span><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 14pt;">&nbsp;SOM OFTE SVIKTER.</span></span></p> <p>&nbsp;<span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 14pt;">&nbsp;&nbsp;</span></span>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 14pt;">&nbsp; NYUTVIKLET SLITESTERK UV BESTANDIG DYSESKIVE AV KOMPOSITT, SOM TÅLER HØGERE VASKETRYKK, </span></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 14pt;">&nbsp; OG </span></span><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 14pt;">HAR LENGERE BRUKSTID.</span></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 14pt;">&nbsp;&nbsp;</span></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 14pt;">&nbsp; STOR VASKEFART/HØGERE ROTASJONSHASTIGHET PÅ DYSESKIVENE.</span></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 14pt;">&nbsp; </span></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 14pt;">&nbsp; LIGGER GODT INNTIL NOTVEGGEN UNDER BRUK.</span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 14pt;">&nbsp; VASKER OGSÅ GODT PÅ STRØMUTSATTE ANLEGG. KLARGJORT FOR MOTTRYKKSDYSE.</span></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 14pt;">&nbsp;</span></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 14pt;">&nbsp; SVÆRT ENKELT Å SKIFTE LAGER/SVIVEL.</span></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 14pt;"></span></span>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 14pt;">&nbsp; ENKEL I BRUK OG VEDLIKEHOLD FOR OPERATØREN.</span></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 14pt;"></span></span>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 14pt;">&nbsp; STORT UTVALG AV MODELLER, OGSÅ MED FLOTTØRER FOR MANUELL VASKING.</span></span></p> <p>&nbsp;</p></div> <div class="feed-description"><p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 14pt;">NY TYPE SJØVANNSBESTANDIG VEDLIKEHOLDSFRI OPPLAGRING FOR DYSESKIVER. FLUSCHING MED</span></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 14pt;">&nbsp; FERSKVANN IKKE PÅKREVET.</span></span></p> <p>&nbsp;<span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 14pt;">&nbsp; </span></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 14pt;">&nbsp; AVBALANSERTE DYSESKIVER GIR LENGERE LEVETID PÅ LAGRET/SVIVEL (2ÅR), <span style="text-decoration: underline;">1 ÅR GARANTI PÅ LAGER</span></span></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 14pt;"><span style="text-decoration: underline;"></span></span></span>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 14pt;"><span style="text-decoration: underline;"></span>&nbsp; SIKRET MOT DRIFTAVBRUDD MED HELSVEISET RØRFORGRENINGER PÅ ALLE VÅRE MODELLER.</span></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 14pt;"></span></span>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 14pt;">&nbsp; INGEN SLANGER ELLER SKRUKUPLINGER</span></span><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 14pt;">&nbsp;SOM OFTE SVIKTER.</span></span></p> <p>&nbsp;<span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 14pt;">&nbsp;&nbsp;</span></span>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 14pt;">&nbsp; NYUTVIKLET SLITESTERK UV BESTANDIG DYSESKIVE AV KOMPOSITT, SOM TÅLER HØGERE VASKETRYKK, </span></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 14pt;">&nbsp; OG </span></span><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 14pt;">HAR LENGERE BRUKSTID.</span></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 14pt;">&nbsp;&nbsp;</span></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 14pt;">&nbsp; STOR VASKEFART/HØGERE ROTASJONSHASTIGHET PÅ DYSESKIVENE.</span></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 14pt;">&nbsp; </span></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 14pt;">&nbsp; LIGGER GODT INNTIL NOTVEGGEN UNDER BRUK.</span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 14pt;">&nbsp; VASKER OGSÅ GODT PÅ STRØMUTSATTE ANLEGG. KLARGJORT FOR MOTTRYKKSDYSE.</span></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 14pt;">&nbsp;</span></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 14pt;">&nbsp; SVÆRT ENKELT Å SKIFTE LAGER/SVIVEL.</span></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 14pt;"></span></span>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 14pt;">&nbsp; ENKEL I BRUK OG VEDLIKEHOLD FOR OPERATØREN.</span></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 14pt;"></span></span>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 14pt;">&nbsp; STORT UTVALG AV MODELLER, OGSÅ MED FLOTTØRER FOR MANUELL VASKING.</span></span></p> <p>&nbsp;</p></div>