Sneberg Innovative AS

 

 Intoduksjon

 

Autoclean notvasker er utviklet og produsert av Sneberg Innovative AS. Sneberg Innovative startet utviklingen av Autoclean notvasker i 1999 og presenterte i 2001 den første notvasker i verden med flere dyseskiver satt i system, designet for industrialisering. Ordinær produksjon/salg startet i 2002.

Vår kjernevirksomhet er produksjon av høytrykksvaskeapparater for undervannsvasking av maritim begroing og automatisering av vaskeprosessen. Bedriften produserer også høytrykksaggregater.

 

Målsettinger var å videreutvikle notvaskeroppfinnelsen til John P. Andorsen i Trondheim, Norway, og hans ideer og eksperimenter/modeller med sammenkobling av vaskeskiver for å oppnå større vaskebredde, til en effektiv notvasker som skulle være lett å bruke og enkel å vedlikeholde. Autoclean Notvasker var den første industrialiserte vasker i verden med snortrekk istedenfor stangopererte enskiversvaskere. Sneberg Innovative AS bruker hvert år betydelige midler på innovasjon innen fagområdet høytrykk, og betegnes som en innovativ bedrift. Dagens versjon av Autoclean notvasker har utviklet seg med testinger internt og på oppdrettsanlegg- samt utprøving over tid hos våre kunder/ brukere.

 

 

 Best i test !

Autoclean notvasker fremstår i dag som driftssikker, bruker og vedlikeholdsvennlig. Denne versjonen har gjennomgått en sammenligningstest i Skottland, med notvaskere fra flere aktuelle leverandører/ produsenter med følgende resultat i forhold til konkurrenter:

 

1.   Autoclean Notvasker ligger best inntil notveggen med høgest vaskefart.

2.   Vasker bedre som konkurrerende vaskere med samme vasketrykk.

3.   Vasker godt også på strømutsatte anlegg. Klargort for mottrykksdyser hvis behov.

4.   Den nye opplagring (svivel) har lengre brukstid grunnet avbalanserte dyseskiver, (vibrasjonsfri).

 

 

 DSC 0850

 

 

 

 DSC 0854

Produsent

Sneberg Innovative AS

 

Adresse: 9116 Sørstraumen

Telefon: +47 77 76 90 10

Faks: +47 77 76 90 11